เรียนภาษาฝรั่งเศส ที่ไหนดี ปี 2023 รวมสถาบันสอนภาษาชื่อดัง (2023)

สารบัญ

 • วิธีการเลือกคอร์สเรียนภาษาฝรั่งเศส
  ① เลือกคอร์สเรียนภาษาฝรั่งเศสให้ตรงตามหลักสูตรที่เหมาะสม
  ② เลือกคอร์สเรียนที่สถาบันสอนภาษาฝรั่งเศสหรือแบบคอร์สออนไลน์
  ③ เลือกเรียนภาษาฝรั่งเศสที่สมาคมฝรั่งเศส กรุงเทพฯ ในบรรยากาศแบบฝรั่งเศส
 • 10 อันดับ คอร์สเรียนภาษาฝรั่งเศส ที่ไหนดี รวมสถาบันสอนภาษาชื่อดัง
  1 ตำแหน่ง:Alliance Francaise Bangkok | คอร์สเรียนภาษาฝรั่งเศส
  2 ตำแหน่ง:Chula's Academic Services Center of Arts | คอร์สเรียนภาษาฝรั่งเศส
  3 ตำแหน่ง:KU Language Center | คอร์สเรียนภาษาฝรั่งเศส
  4 ตำแหน่ง:Modulo Language School | คอร์สเรียนภาษาฝรั่งเศส
  5 ตำแหน่ง:Lingoda | คอร์สเรียนภาษาฝรั่งเศส
  อื่น ๆ จำนวน 5 รายการ
 • คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการเรียนภาษาฝรั่งเศส
 • ภาษาฝรั่งเศสยากไหม?
 • ภาษาฝรั่งเศส ใช้ในประเทศอะไรบ้าง?
 • เรียนภาษาฝรั่งเศสไปทำงานอะไรได้บ้าง?
 • บทส่งท้าย

วิธีการเลือกคอร์สเรียนภาษาฝรั่งเศส

สำหรับการเลือกที่เรียนภาษาฝรั่งเศสนั้น จุดประสงค์หลัก ๆ ก็คือ เป้าหมายในการเรียนภาษาฝรั่งเศส เพื่อที่จะได้พัฒนาตนเองได้อย่างตรงจุดและสามารถนำความรู้ไปต่อยอดได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งจะต้องเลือกให้เหมาะสมกับสไตล์การเรียนของเราด้วย

① เลือกคอร์สเรียนภาษาฝรั่งเศสให้ตรงตามหลักสูตรที่เหมาะสม

ในปัจจุบันการเรียนการสอนฝรั่งเศสนั้นมีหลักสูตรที่ให้ผู้เรียนได้มีทางเลือกที่หลากหลาย เพื่อการตอบโจทย์สำหรับจุดประสงค์ในการใช้งานของแต่ละคนที่มีเป้าหมายแตกต่างกันออกไปซึ่งการเลือกหลักสูตรการเรียนภาษาฝรั่งเศสที่เหมาะสมกับจุดประสงค์จะช่วยทำให้บรรลุเป้าหมายในการเรียนได้ง่ายมากขึ้น

หลักสูตรขั้นพื้นฐาน

เรียนภาษาฝรั่งเศส ที่ไหนดี ปี 2023 รวมสถาบันสอนภาษาชื่อดัง (1)

หลักสูตรขั้นพื้นฐานเหมาะสำหรับผู้เรียนที่ไม่มีพื้นฐานด้านภาษาฝรั่งเศสมาก่อนหรือผู้เรียนที่ต้องการที่จะศึกษาภาษาฝรั่งเศสในระดับที่สูงขึ้น หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่สามารถช่วยเสริมพื้นฐานความเข้าใจเบื้องต้นในภาษาฝรั่งเศสโดยจะเน้นการเรียนรู้ทักษะพื้นฐานสำคัญ 4 ทักษะทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน สำหรับในคอร์สส่วนมากจะช่วยปรับพื้นฐานความรู้ความเข้าใจเพื่อเอาไปใช้ในการสื่อสารเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน และยังเหมาะกับผู้ที่ต้องการต่อยอดภาษาฝรั่งเศสระดับสูงขึ้นในอนาคตค่ะ

หลักสูตรเน้นเพื่อการสื่อสาร

เรียนภาษาฝรั่งเศส ที่ไหนดี ปี 2023 รวมสถาบันสอนภาษาชื่อดัง (2)

สำหรับหลักสูตรเพื่อการสื่อสารเป็นหลักสูตรที่เหมาะกับผู้เรียนที่มีพื้นฐานมาบ้างเพราะในหลักสูตรนี้จะเน้นการสนทนาเป็นพิเศษ เพื่อช่วยทำให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการสื่อสารมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารเพื่อการทำงาน การสื่อสารทั่วไปในชีวิตประจำวัน และการสนทนากับชาวฝรั่งเศส ซึ่งในหลักสูตรนี้ผู้เรียนยังจะได้พัฒนาทักษะในการพูดมากยิ่งขึ้น นอกเหนือจากการเรียนแบบทฤษฎีทั่วไป ผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่าการเรียนรู้วัฒนธรรมการสื่อสารก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน เพราะบางทีแค่ท่าทางภาษากายหรือการใช้น้ำเสียงก็อาจส่งผลต่อการสื่อสารที่ผิดพลาดได้ค่ะ

หลักสูตรเพื่อกิจกรรมเฉพาะด้าน

เรียนภาษาฝรั่งเศส ที่ไหนดี ปี 2023 รวมสถาบันสอนภาษาชื่อดัง (3)

ภาษาฝรั่งเศสนั้นมีบทบาทสำคัญในด้านเศรษฐกิจโลก ไม่ว่าจะเป็นสินค้าระดับสูงในวงการแฟชั่น ศาสตร์การทำอาหาร อีกทั้งยังเป็นผู้สนับสนุนหลักในเรื่องพลังงาน การบิน ยา และอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำให้การเรียนภาษาฝรั่งเศสแบบหลักสูตรกิจกรรมเฉพาะด้านจะช่วยให้ผู้เรียนได้เสริมสร้างทักษะเฉพาะทางให้พัฒนาได้ดียิ่งขึ้นและสามารถเข้าใจภาษาฝรั่งเศสได้อย่างลึกซึ้ง โดยหลักสูตรนี้เฉพาะด้านนี้ได้แก่ภาษาฝรั่งเศสด้านอาหาร ภาษาฝรั่งเศสด้านแฟชั่น ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยว ภาษาฝรั่งเศสเพื่อธุรกิจ และศิลปะการเขียนภาษาฝรั่งเศสค่ะ

② เลือกคอร์สเรียนที่สถาบันสอนภาษาฝรั่งเศสหรือแบบคอร์สออนไลน์

เรียนภาษาฝรั่งเศส ที่ไหนดี ปี 2023 รวมสถาบันสอนภาษาชื่อดัง (4)

นอกเหนือจากการเลือกหลักสูตรที่เหมาะสมกับความต้องการของตนเองและวัตถุประสงค์ในการเรียนแล้ว สภาพแวดล้อมในการเรียนก็เป็นสิ่งสำคัญที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาทักษะภาษาของผู้เรียน การเลือกเรียนที่สถาบันสอนภาษาฝรั่งเศสมีส่วนช่วยให้ผู้เรียนมีความตื่นตัวในการเรียนเสมอเพราะมีโอกาสใกล้ชิดกับครูผู้สอนและผู้เรียนคนอื่น ๆ นอกจากนี้ สำหรับใครที่ไม่สะดวกในการเดินทางการเลือกเรียนแบบออนไลน์ก็จะช่วยให้จัดสรรเวลาได้ง่ายขึ้น เพราะตารางมีความยืดหยุ่นสามารถเลือกเรียนเวลาที่สะดวกได้ ช่วยให้เรียนได้อย่างเต็มที่

③ เลือกเรียนภาษาฝรั่งเศสที่สมาคมฝรั่งเศส กรุงเทพฯ ในบรรยากาศแบบฝรั่งเศส

เรียนภาษาฝรั่งเศส ที่ไหนดี ปี 2023 รวมสถาบันสอนภาษาชื่อดัง (5)

สมาคมฝรั่งเศส กรุงเทพฯ ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1912 ซึ่งเป็นศูนย์วัฒนธรรมฝรั่งเศสแห่งแรกในไทยที่มีทั้งหลักสูตรสำหรับเด็ก สำหรับคนทั่วไป ไปจนถึงหลักสูตรการเตรียมสอบมีบรรยากาศแบบสไตล์ฝรั่งเศสทั้งรูปแบบอาคารและสภาพแวดล้อมต่าง ๆและยังมีการจัดงานเกี่ยวกับศิลปะ ดนตรี และวัฒนธรรมแบบฝรั่งเศสอยู่บ่อยครั้งการเลือกเรียนภาษาฝรั่งเศสที่นี่จะช่วยทำให้ผู้เรียนได้ซึมซับเอาวัฒนธรรมแบบฝรั่งเศสแท้ ๆ ส่วนครูผู้สอนเองก็ยังเป็น Native Speaker อีกด้วย ทำให้มั่นใจได้ว่าผู้เรียนจะได้รับความรู้แบบต้นฉบับแท้ ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านภาษา สำเนียง และความเข้าใจในวัฒนธรรมแบบฝรั่งเศสที่ควรรู้อีกด้วย

10 อันดับ คอร์สเรียนภาษาฝรั่งเศส ที่ไหนดี รวมสถาบันสอนภาษาชื่อดัง

หลังจากที่ทุกคนได้ทำความเข้าใจในการเลือกคอร์สเรียนภาษาฝรั่งเศสไปแล้ว ในวันนี้เรายังมี 10 อันดับ สถานที่เรียนภาษาฝรั่งเศสมาแนะนำให้กับทุกคนด้วย สำหรับใครที่กำลังเก็บข้อมูลเรื่องสถานที่เรียนก็ลองนำไปพิจารณาและเลือกตามความเหมาะสมได้เลยค่ะ

สินค้า

รูปภาพ

ราคาต่ำสุด

คะแนน

1

สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ

คอร์สเรียนภาษาฝรั่งเศส

เรียนภาษาฝรั่งเศส ที่ไหนดี ปี 2023 รวมสถาบันสอนภาษาชื่อดัง (6)

สัมผัสการเรียนภาษาฝรั่งเศสแบบรู้ลึก กับการเรียนที่สมาคมฝรั่งเศส

2

ศูนย์บริการวิชาการศิลปศาสตร์แห่งจุฬาฯ

คอร์สเรียนภาษาฝรั่งเศส

เรียนภาษาฝรั่งเศส ที่ไหนดี ปี 2023 รวมสถาบันสอนภาษาชื่อดัง (7)

เน้นการเรียนการสอนเพื่อปูความรู้พื้นฐาน สามารถนำไปต่อยอดได้

3

ศูนย์ภาษา มก

คอร์สเรียนภาษาฝรั่งเศส

เรียนภาษาฝรั่งเศส ที่ไหนดี ปี 2023 รวมสถาบันสอนภาษาชื่อดัง (8)

เรียนภาษาฝรั่งเศสด้วยความรู้ ความเข้าใจ จากอาจารย์มหาวิทยาลัย

4

โรงเรียนสอนภาษาโมดูโล่

คอร์สเรียนภาษาฝรั่งเศส

เรียนภาษาฝรั่งเศส ที่ไหนดี ปี 2023 รวมสถาบันสอนภาษาชื่อดัง (9)

สนทนาภาษาฝรั่งเศสแบบเจ้าของภาษา ได้สำเนียงฝรั่งเศสแท้

5

ลิงโกดา

คอร์สเรียนภาษาฝรั่งเศส

เรียนภาษาฝรั่งเศส ที่ไหนดี ปี 2023 รวมสถาบันสอนภาษาชื่อดัง (10)

เรียนภาษาฝรั่งเศสแบบออนไลน์ มีทั้งเรียนแบบเป็นกลุ่มและเดี่ยว

6

ติวเตอร์ภาษาฝรั่งเศส

คอร์สเรียนภาษาฝรั่งเศส

เรียนภาษาฝรั่งเศส ที่ไหนดี ปี 2023 รวมสถาบันสอนภาษาชื่อดัง (11)

เลือกเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา สามารถปรับได้ตามพื้นฐานของแต่ละคน

7

ภาษาลิงกัวสด

คอร์สเรียนภาษาฝรั่งเศส

เรียนภาษาฝรั่งเศส ที่ไหนดี ปี 2023 รวมสถาบันสอนภาษาชื่อดัง (12)

เรียนฝรั่งเศสแบบรายชั่วโมง ผู้เรียนสามารถบริหารเวลาเองได้

8

เตรียมตัว

คอร์สเรียนภาษาฝรั่งเศส

เรียนภาษาฝรั่งเศส ที่ไหนดี ปี 2023 รวมสถาบันสอนภาษาชื่อดัง (13)

แพลตฟอร์มเรียนภาษาที่เลือกครูผู้สอนได้ เรียนแบบตัวต่อตัว

9

อิตัลกิ

คอร์สเรียนภาษาฝรั่งเศส

เรียนภาษาฝรั่งเศส ที่ไหนดี ปี 2023 รวมสถาบันสอนภาษาชื่อดัง (14)

ทดลองเรียนได้ก่อนเลือกผู้สอน ราคาย่อมเยา เรียนผ่าน App ได้

10

เฟรนช์พอด101

คอร์สเรียนภาษาฝรั่งเศส

เรียนภาษาฝรั่งเศส ที่ไหนดี ปี 2023 รวมสถาบันสอนภาษาชื่อดัง (15)

เรียนภาษาฝรั่งเศสแบบ Interactive และ Podcast ราคาไม่แพง

รายละเอียดสินค้า

ปิด

ฉบับที่ 1

สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพคอร์สเรียนภาษาฝรั่งเศส

เรียนภาษาฝรั่งเศส ที่ไหนดี ปี 2023 รวมสถาบันสอนภาษาชื่อดัง (16)

อ้างอิง:afthailande.org

 • สัมผัสการเรียนภาษาฝรั่งเศสแบบรู้ลึก กับการเรียนที่สมาคมฝรั่งเศส

  เมื่อพูดถึงการเรียนภาษาฝรั่งเศส อันดับแรก ๆ ที่หลายคนนึกถึงก็คือ สมาคมฝรั่งเศส เพราะเนื่องจากสมาคมนั้นก่อตั้งมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1912 เป็นศูนย์วัฒนธรรมฝรั่งเศสแห่งแรกในประเทศไทย ที่ช่วยให้คนไทยได้เข้าถึงวัฒนธรรมฝรั่งเศสมากยิ่งขึ้น โดยที่นี่จะมีการเรียนการสอนทั้งแบบในห้องเรียนที่เรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ไม่เกิน 15 คนต่อหนึ่งคลาส หรือจะเป็นการเรียนแบบตัวต่อตัวก็สามารถทำได้เช่นกัน หลักสูตรของที่นี่ก็มีให้เลือกหลากหลายมาก ทั้งคนที่ไม่มีพื้นฐานมาก่อนหรือมีพื้นฐานในระดับสูงก็สามารถเรียนที่นี่ได้เช่นกันค่ะ ซึ่งการเรียนที่นี่ก็เป็นการเรียนกับ Native Speaker ล้วน ทำให้มั่นใจได้ว่าออกเสียงได้สำเนียงฝรั่งเศสแท้แน่นอน

  ครั้งที่ 2

  ศูนย์บริการวิชาการศิลปศาสตร์แห่งจุฬาฯคอร์สเรียนภาษาฝรั่งเศส

  เรียนภาษาฝรั่งเศส ที่ไหนดี ปี 2023 รวมสถาบันสอนภาษาชื่อดัง (17)

  อ้างอิง:arts.chula.ac.th

 • เน้นการเรียนการสอนเพื่อปูความรู้พื้นฐาน สามารถนำไปต่อยอดได้

  หลาย ๆ คนนั้นทราบกันดีว่าที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั้นโดดเด่นด้านวิชาการมาก ศูนย์ภาษาของที่นี่ได้มีการเปิดการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสให้แก่ผู้ที่สนใจเรียนรู้ในภาษานี้ เพื่อเป็นการปูพื้นฐานต่อยอดในอนาคต โดยการเรียนจะมี 2 ระดับ คือสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานมาก่อนเลย หลักสูตรจะเน้นในเรื่องไวยากรณ์เบื้องต้น คำศัพท์ สำนวนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน การอ่าน การออกเสียง และการเขียนเบื้องต้น ส่วนอีกหลักสูตรจะมีแนวทางการเรียนการสอนคล้าย ๆ กัน แต่จะเน้นในระดับที่สูงขึ้นเพื่อนำไปเรียนต่อในระดับสูง ซึ่งการสอนนั้นก็จัดสอนโดยอาจารย์ประจำภาควิชาที่มีความเชี่ยวชาญขั้นสูงในภาษาฝรั่งเศสค่ะ

  หมายเลข 3

  ศูนย์ภาษา มกคอร์สเรียนภาษาฝรั่งเศส

  เรียนภาษาฝรั่งเศส ที่ไหนดี ปี 2023 รวมสถาบันสอนภาษาชื่อดัง (18)

  อ้างอิง:lang.human.ku.ac.th

 • เรียนภาษาฝรั่งเศสด้วยความรู้ ความเข้าใจ จากอาจารย์มหาวิทยาลัย

  อีกหนึ่งศูนย์ภาษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีการเปิดการเรียนการสอนหลากหลายภาษาให้เลือกเรียนมากมาย หนึ่งในนั้นก็คือ ภาษาฝรั่งเศส ซึ่งการเรียนการสอนจะเน้นการปูพื้นฐานช่วยให้ผู้เรียนมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น สามารถนำความรู้ไปต่อยอดในอนาคตได้ หากสนใจที่จะลงเรียนในระดับที่ลึกขึ้น โดยการเรียนการสอนจะมีการแบ่งออกเป็น 2 ระดับให้กับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานเลยได้เข้าใจหลักภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้นและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ สำหรับการเรียนต่อหนึ่งคอร์สจะมีทั้งหมด 30 ชั่วโมงและทำการสอนโดยอาจารย์จากคณะมนุษยศาสตร์

  หมายเลข 4

  สนทนาภาษาฝรั่งเศสแบบเจ้าของภาษา ได้สำเนียงฝรั่งเศสแท้

  MODULO Language School เป็นสถาบันการเรียนการสอนภาษาแบบใหม่ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในภาษาฝรั่งเศสจากประสบการณ์และเน้นการใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวัน โดยการเรียนการสอนจะเน้นเรียนจาก Native Speaker ที่เป็นครูสอนภาษาโดยตรงเพื่อให้ผู้เรียนได้สำเนียงในการพูดแบบฝรั่งเศสอย่างถูกต้อง ส่วนระดับการเรียนภาษาฝรั่งเศสของที่นี่นั้นจะแบ่งออกเป็น 6 ระดับ ได้แก่ Beginner A1, Elementary A2, Pre-Intermediate B1, Intermediate B2, Upper-Intermediate C1 และ Advanced C2 คอร์สเรียนจะมีทั้งแบบเรียนออนไลน์และในห้องเรียน สำหรับราคานั้นสามารถสอบถามเพิ่มเติมกับทางโรงเรียนได้เลยค่ะ

  หมายเลข 5

  ลิงโกดาคอร์สเรียนภาษาฝรั่งเศส

  เรียนภาษาฝรั่งเศส ที่ไหนดี ปี 2023 รวมสถาบันสอนภาษาชื่อดัง (20)

  อ้างอิง:lingoda.com

 • เรียนภาษาฝรั่งเศสแบบออนไลน์ มีทั้งเรียนแบบเป็นกลุ่มและเดี่ยว

  สำหรับ Lingoda เป็นสถาบันสอนภาษาออนไลน์ที่เป็นสถาบัน Authorised Linguaskill Agent ของ Cambridge โดยการเรียนการสอนนั้นจะเน้นเป็นแบบ Video Conference App ผ่าน Zoom ซึ่งผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ว่าจะเรียนแบบกลุ่มหรือเรียนตัวต่อตัวกับครูผู้สอน โดยการเรียนแบบกลุ่มจะเรียนไม่เกิน 4-5 คนเท่านั้นและการเรียนภาษาที่ Lingoda ยังใช้หลักสูตรอ้างอิงจากระบบ CEFR (A1-C1) ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลอีกด้วย ใครที่มีเป้าหมายในการพัฒนาภาษาฝรั่งเศสแบบจริงจังก็สามารถดูรายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่ Lingoda ได้เลยค่ะ เพราะการสมัครเรียนนั้นมีทั้งแบบรายเดือนให้เลือกจนไปถึงรายปี

  หมายเลข 6

  ติวเตอร์ภาษาฝรั่งเศสคอร์สเรียนภาษาฝรั่งเศส

 • เลือกเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา สามารถปรับได้ตามพื้นฐานของแต่ละคน

  ใครที่ไม่ถนัดเรียนกับ Native Speaker เพราะอยากอัดแน่นเรื่องไวยากรณ์ภาษาฝรั่งเศสให้เต็มที่ในการเตรียมตัวสอบวัดระดับด้านภาษาที่ Tutor French ก็มีติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญภาษาฝรั่งเศสให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนได้อย่างเต็มที่ ซึ่งทางโรงเรียนจะมีการสอบถามความต้องการของผู้เรียนก่อนว่าจะเน้นการพัฒนาทักษะฝรั่งเศสเพื่อเป้าหมายไหนเป็นพิเศษ โดยในส่วนนี้ก็มีหลักสูตรเพื่อการสื่อสารกับชาวฝรั่งเศสโดยเฉพาะอีกด้วย สำหรับการเรียนที่นี่ก็เป็นการเรียนแบบตัวต่อตัวและสามารถชวนเพื่อนมาเรียนเป็นกลุ่มก็ได้ ซึ่งในส่วนของค่าเรียนนั้นจะคิดเป็นรายชั่วโมงขึ้นอยู่กับการเลือกครูผู้สอนค่ะ

  หมายเลข 7

  ภาษาลิงกัวสดคอร์สเรียนภาษาฝรั่งเศส

  เรียนภาษาฝรั่งเศส ที่ไหนดี ปี 2023 รวมสถาบันสอนภาษาชื่อดัง (22)

  อ้างอิง:livelingua.com

 • เรียนฝรั่งเศสแบบรายชั่วโมง ผู้เรียนสามารถบริหารเวลาเองได้

  สำหรับใครที่อยากเรียนภาษาฝรั่งเศสแต่ตารางเวลาในชีวิตประจำวันก็ไม่ค่อยว่างเท่าไร ที่ Live Lingua ก็สามารถช่วยให้คุณสามารถเรียนภาษาฝรั่งเศสได้ทุกที่ ทุกเวลาที่ผู้เรียนสะดวกในการลงเรียนแต่ละครั้ง โดยผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ครั้งละครึ่งชั่วโมงหรือสองชั่วโมงขึ้นไปในแต่ละครั้ง ซึ่งเหมาะมาก ๆ กับผู้เรียนที่อยู่ในวัยทำงานหรือมีตารางที่ยุ่งมาก ๆ สำหรับการเรียนนั้นผู้เรียนสามารถ Request เป็นพิเศษได้ว่าต้องการพัฒนาด้านใดเป็นพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมตัวสอบ DELF การพัฒนาการสื่อสาร การเพิ่มคำศัพท์เป็นต้น โดยคอร์สเรียนที่นี่ก็จะมีการแจกเอกสารประกอบการเรียนและแบบฝึกหัดให้ทำ เพื่อเป็นการทบทวนความรู้

  หมายเลข 8

  เตรียมตัวคอร์สเรียนภาษาฝรั่งเศส

  เรียนภาษาฝรั่งเศส ที่ไหนดี ปี 2023 รวมสถาบันสอนภาษาชื่อดัง (23)

  อ้างอิง:preply.คอม

 • แพลตฟอร์มเรียนภาษาที่เลือกครูผู้สอนได้ เรียนแบบตัวต่อตัว

  การเรียนภาษาออนไลน์ในปัจจุบันนั้นได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากผู้เรียนนั้นสามารถเลือกครูผู้สอนได้ตลอดเวลา สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และไม่ต้องเดินทางให้ลำบาก สำหรับที่ Preply ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่ได้รวบรวมผู้สอนจากทั่วโลกไม่ว่าจะเป็น Native Speaker หรือผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญในภาษาเฉพาะด้าน การเรียนก็ขึ้นอยู่กับตารางเวลาของผู้เรียนที่จะลงเรียนเวลาไหนก็ได้อีกเช่นกัน โดยผู้เรียนสามารถเลือกดูประวัติผู้สอนคร่าว ๆ ผ่านหน้า Profile และสามารถดูได้จากรีวิวของผู้เรียนคนก่อน ๆ ได้อีกด้วย โดยที่ Preply ยังมีให้ลองเรียนก่อนหนึ่งชั่วโมงกับผู้สอนซึ่งถ้าไม่ถูกใจก็สามารถ Refund ได้ค่ะ

  หมายเลข 9

  อิตัลกิคอร์สเรียนภาษาฝรั่งเศส

  เรียนภาษาฝรั่งเศส ที่ไหนดี ปี 2023 รวมสถาบันสอนภาษาชื่อดัง (24)

  อ้างอิง:italki.com

 • ทดลองเรียนได้ก่อนเลือกผู้สอน ราคาย่อมเยา เรียนผ่าน App ได้

  Italki เป็นพื้นที่ออนไลน์ที่ช่วยให้คนจากทั่วโลกได้มาแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมกันที่นี่ โดยสามารถ Add Friend เพื่อพูดคุยได้อีกด้วย นอกจากนี้แล้วที่ Italki ก็เป็นอีกห้องเรียนออนไลน์ที่มีการรวบรวมครูสอนภาษาจากทั่วโลกหลายภาษามาให้ผู้ที่สนใจจะเรียนภาษาได้เลือก ซึ่งที่ Italki นั้นมีราคาค่าเรียนที่ย่อมเยา เพราะในการเรียนครั้งแรก ๆ อาจจะมีส่วนลดพิเศษ 50% - 75% ซึ่งถ้าเป็นติวเตอร์ที่มีประสบการณ์ในการสอนมานานก็อาจจะมีราคาสูงถึง 1,000 พันบาทต่อชั่วโมง โดยการสอนของแต่ละคนนั้นจะมีเทคนิคที่ต่างกันไป โดยผู้เรียนก็ยังสามารถทำการทดลองเรียนได้ก่อน และสามารถดูวิดีโอการสอนตัวอย่างได้อีกด้วย

  หมายเลข 10

  เฟรนช์พอด101คอร์สเรียนภาษาฝรั่งเศส

 • เรียนภาษาฝรั่งเศสแบบ Interactive และ Podcast ราคาไม่แพง

  สำหรับใครที่ชอบการเรียนภาษาฝรั่งเศสด้วยตัวเอง ที่ FrenchPod101 ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือก เพราะที่เว็บไซต์ได้มีการนำเอาหลักสูตรภาษาฝรั่งเศสตั้งแต่เริ่มต้นจนไปถึงระดับที่สามารถพูดคุยได้ในชีวิตประจำวันแบบ Intermediate Level ได้ เพราะที่นี่ได้มีการรวบรวม Grammar ที่ควรรู้ การสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ คำศัพท์ที่จำเป็น รวมไปถึงวัฒนธรรมฝรั่งเศสที่ควรต้องรู้อีกด้วย แต่หากผู้เรียนต้องการจะเข้าถึงเอกสารการเรียนทั้งหมดและทำการทดสอบเพื่อวัดระดับความรู้ภาษาฝรั่งเศสของตัวเองจะต้องเสียค่ารายเดือน โดยแบบ Premium นั้นจ่ายแค่ 690 บาทต่อเดือนเท่านั้นค่ะ

  คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการเรียนภาษาฝรั่งเศส

  แม้ว่าภาษาฝรั่งเศสจะไม่ได้ใช้มากนักในประเทศไทย กลับมีความสำคัญมากมายจึงอาจทำให้หลายคนอยากจะเรียน แต่ก็อาจมีข้อสงสัยและคำถามอยู่ ในวันนี้ เราจึงมีคำตอบเพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญมาฝากกันค่ะ

  ภาษาฝรั่งเศสยากไหม?

  เรียนภาษาฝรั่งเศส ที่ไหนดี ปี 2023 รวมสถาบันสอนภาษาชื่อดัง (26)

  หนึ่งในผู้ก่อตั้งและบริหาร YOKAT NEAR VER

  จิรัชญา สิทธินิสัยสุข (แบม)

  ภาษาฝรั่งเศสมีความคล้ายคลึงกับภาษาอังกฤษไม่ยากและไม่ง่ายเกินไปมีการใช้ตัวอักษร A - Z เหมือนกันเพียงแค่ออกเสียงต่างกัน แต่ความแอดวานซ์ของภาษาฝรั่งเศสคือGrammar ที่ซับซ้อนเนื่องจากในภาษาฝรั่งเศสมีการระบุเพศของคำและการผันคำกริยาที่เปลี่ยนไปตามประธานรวมถึงในกาลอดีต ปัจจุบันและอนาคตก็ยังมีการผันคำกริยาที่แตกต่างกันออกไปด้วย แต่ถ้าหากจำหลักการของการผันได้แล้วก็จะไม่ใช่เรื่องยาก

  นอกจากนี้ ภาษาฝรั่งเศสและภาษาอังกฤษมักจะมีคำที่เขียนเหมือนกันและมีความหมายเหมือนกันเพียงแค่ออกเสียงต่างกัน ถ้าหากใครรู้คำแปลของอีกภาษาหนึ่งก็พอจะสามารถแปลอีกภาษาหนึ่งได้เช่นกันแต่ไม่เสมอไปนะคะ

  ภาษาฝรั่งเศส ใช้ในประเทศอะไรบ้าง?

  เรียนภาษาฝรั่งเศส ที่ไหนดี ปี 2023 รวมสถาบันสอนภาษาชื่อดัง (27)

  หนึ่งในผู้ก่อตั้งและบริหาร YOKAT NEAR VERจิรัชญา สิทธินิสัยสุข (แบม)

  ในปัจจุบัน ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาที่มีผู้พูดมากที่สุดเป็นอันดับ 5 ของโลกประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาแม่และเป็นภาษาทางราชการมีอยู่มากกว่า 20 ประเทศในทวีปยุโรปและแอฟริกา เช่น แคนาดา, เบลเยียม, สวิตเซอร์แลนด์ และโมร็อกโก เป็นต้น นอกจากนี้ ภาษาฝรั่งเศสยังถูกใช้ในองค์กรระดับโลกมากมาย ได้แก่ องค์กรระหว่างประเทศ de la Francophonie, NATO, สหภาพยุโรป, สหประชาชาติ และองค์การการค้าโลก เป็นต้นค่ะ

  เรียนภาษาฝรั่งเศสไปทำงานอะไรได้บ้าง?

  เรียนภาษาฝรั่งเศส ที่ไหนดี ปี 2023 รวมสถาบันสอนภาษาชื่อดัง (28)

  หนึ่งในผู้ก่อตั้งและบริหาร YOKAT NEAR VERจิรัชญา สิทธินิสัยสุข (แบม)

  การเรียนภาษาฝรั่งเศสสามารถทำอาชีพได้หลากหลายเนื่องจากภาษาฝรั่งเศสมีการเรียนการสอนที่เฉพาะด้านอยู่มากมาย ผู้เรียนสามารถเป็นแฟชั่นดีไซน์เนอร์ เป็นไกด์นำเที่ยว เป็นล่ามแปลภาษา เป็นอาจารย์สอนภาษาฝรั่งเศส หรือแม้แต่เป็นนักวิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรม นอกจากนี้ ยังมีสายงานอื่น ๆ อีกมากมายที่สามารถทำได้ เช่น พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน พนักงานต้อนรับโรงแรม หรือแม้แต่ทำสถานที่สถานฑูตฝรั่งเศสเองค่ะ

  บทส่งท้าย

  การเรียนภาษาฝรั่งเศสนอกจากจะเป็นการเรียนรู้เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ด้านภาษาให้แก่ตนเอง ไม่ว่าจะเพื่อการสอบ การทำงาน หรืออื่น ๆ สิ่งสำคัญที่ได้จากการเรียนภาษาก็คือ การได้เพิ่มประสบการณ์ด้านวัฒนธรรมและความรู้ด้านประวัติศาสตร์มากขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้ได้เข้าถึงการเรียนภาษาได้สนุก ไม่น่าเบื่อ นอกจากนี้ การเรียนนอกห้องเรียนก็เป็นสิ่งที่ช่วยให้ได้พัฒนาทักษะต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น สิ่งที่เรียนในห้องเรียนเป็นพื้นฐานที่เราต้องนำเอาไปต่อยอดในชีวิตจริงด้วยตัวเอง ดังนั้น เมื่อเรียนแล้วต้องหมั่นหาโอกาสใช้งานบ่อย ๆ เพื่อให้การเรียนภาษาไม่สูญเปล่านะคะ

  TOP 5 คอร์สเรียนภาษาฝรั่งเศส แนะนำ

  อันดับที่ 1:Alliance Francaise Bangkok|คอร์สเรียนภาษาฝรั่งเศส

  อันดับที่ 2:Chula's Academic Services Center of Arts |คอร์สเรียนภาษาฝรั่งเศส

  อันดับที่ 3:KU Language Center|คอร์สเรียนภาษาฝรั่งเศส

  อันดับที่ 4:Modulo Language School|คอร์สเรียนภาษาฝรั่งเศส

  อันดับที่ 5:Lingoda|คอร์สเรียนภาษาฝรั่งเศส

  คลิกที่นี่สำหรับการจัดอันดับ

  mybest อาจได้รับค่าคอมมิชชั่นบางส่วนเมื่อกดซื้อสินค้าในเว็บไซต์
  ข้อมูลสินค้าหรือบริการแต่ละรายการอ้างอิงจากเนื้อหาของผู้ผลิตและเว็บไซต์ e-commerce

  บทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

  บทความยอดนิยม

  favlist ยอดนิยม

  ค้นหาตามหมวดหมู่

  References

  Top Articles
  Latest Posts
  Article information

  Author: The Hon. Margery Christiansen

  Last Updated: 30/06/2023

  Views: 5325

  Rating: 5 / 5 (50 voted)

  Reviews: 81% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: The Hon. Margery Christiansen

  Birthday: 2000-07-07

  Address: 5050 Breitenberg Knoll, New Robert, MI 45409

  Phone: +2556892639372

  Job: Investor Mining Engineer

  Hobby: Sketching, Cosplaying, Glassblowing, Genealogy, Crocheting, Archery, Skateboarding

  Introduction: My name is The Hon. Margery Christiansen, I am a bright, adorable, precious, inexpensive, gorgeous, comfortable, happy person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.